Educational Books and Ebooks

Find all the books, ebooks of bestselling education author, Joseph J. Charles right on AmazonKindle or Kindle Direct Publishing.


CCC:Children's Creole Content - Young Adult Audio Stories and Tales in Creole, English etc

ChildrensCreoleBooks: Children's Books and Stories in Haitian Creole, English, French etc

APK Books and Link Resources

Learn Haitian Kreyol Audio File Resources and Links

Buy 'Sak Pase? N-ap Boule Textbook' to follow along

Creole Lessons? Contact Us at AnnPaleKreyol@Gmail.com
Or at HaitianCreole@Gmail.com

Text 1559-202-0740 to place your book or class order!

You can learn Haitian Creole by Skype Call. Go to http://worldwidehaitiancreoleclasses.blogspot.com


Free Random Audio of Creole Lesson Episodes:

Storytelling: 2 Haitian Tales - 2 Kont Ayisyen

Haitian Foods - Manje Ayisyen

Thanksgiving Meals Audio

Free Sample Download of Haitian Creole CD


Introduction to Haitian Creole

Questions and Greetings in Creole - How are you? Kijan ou ye?

Haitian Creole Expressions

Audio for Body Parts in Creole

Popular Haitian Creole Expressions: Sa-k Pase? N-ap Boule….etc.

Listen to Creole audio

Listen to Kids’ Kreyol - Koute Kreyol pou Timoun

Review of Creole Nasal and Non-nasal Vowels

The Clothes We Wear:

New Year’s Eve Celebrations - Reveyon

Basic Creole Grammar Rules:

How do you say…..in Creole? Kouman nou di…. an Kreyol?

Spanish / Creole Lessons: Del Creole al Espanol

El Bicentenario de Mexico - Bisantne Meksiko

El habito de mascar goma en los Estados Unidos

Escuchen el Creole Haitiano Gratis - Listen to Haitian Creole for free
Ann Pale Kreyol Audio Search Box


Custom Search

AnnPaleKreyoL Audio- Let's Speak Kréyòl Online, Koute Kréyòl, all Kids' Creole Textbooks

HaitianCreoleMP3: Learn Haitian Creole in No Time!

Wednesday, January 26, 2011

Quick Haitian Creole Grammar Rules Audio: Vowels and Consonants Pronunciation
Quick Review of Basic Haitian Creole Grammar Rules
Haitian Creole orthography follows its pronunciation. It is composed mostly of these sounds: a, ay, an, b, ch, d, e, è, en, f, g, h, I, j, k, l, m, n, ng/y, o, ò, on, ou, oun, p, r, s, t, ui, v, w, y, z

There no mute letters in Kreyòl

Haitian Creole: Vowels

Non Nasal Vowels: a, e, è, i, o, ou, à, ay

Nasal Vowels: an, en, on, ann, in

a is pronounced like “a” in cat, mat, Pat etc.

à followed by a consonant is pronounced separately. An Pàn (broken down)

an is pronounced like the first sound found in English words Van-n (van), pan-n (pan) etc.

e is pronounced like the sound of “ay” as in say, lay, stay

è is pronounced like the sound of “et” as in wet, vet, get, let

en is pronounced like the sound produced by “en” as in garden, den

i is pronounced like the sound of “ee” as in see, peep, meet

o is prounounced like the sound of “ow” as in low, grow, row

ò pronounced like the sound of “o” as in bore, sore, more etc

on pronounced like the sound of “oun” as in young, Don Corleon

ou pronounced like the sound of “ou” as in you, route etc.

ay as in i found in I, kite, die. Lakay, kay – home; bagay –thing; bay – to give

in as in machine (machin-car)Egzèsis: Exercise: Repete mo sa yo – Repeat these words

a: kanaval (carnival), Rara, papa, sa, la-a, sa-a, manba, manbo, gonbo, gan, dan, la, lala, gaga, blabla, bwa(Wood), kap (kite), grajè (insolent), kapab, patat, Sajous, malad, gaya; rale kò ou / rale kò w la – get out of here!; sapat, plat; pa chat (cheating)

e: bebe, tibebe, Pete, sese, rele, pese, bwate, tete, prete, kraze, boule, pase, rete, ale, sere, mache, ponpe, vole, sekle (weed out)

è: bèbè (mute), lèt, milèt (mule), dèt, tèt, malèt, bèkèkè, mèt (owner, teacher, profesor, proprietor), bèt (beast, animal), tèt nèg (very expensive; literary, a negro’s head), rèk, onè, respè, (Onè is a form of greeting in Haiti to whcih you can reply with respè); pènètrè (insolent), byè, myèl, pwomès, sèt,

en: renmen, limen, toulimen, genyen, fèmen, senyen, tenten, reken, benyen, penyen, pen, Mennen, nen, vwazen, sen, demen, enganm

i: di, piti piti, tikras, piki, pitit, pilon, piman, pistach, pitimi, zanmi, diri, ri, si, santi, manti, senti, sentiwon, pise, mize (waste time in carrying out an errand) ; li (he, she, it, t oread); chich (cheap, non-generous, li chich anpil – he is very cheap); tibebe

o : poto, swazo, yoyo, po do, do, anwo, moto, toro, moso, mòso, mato, chapo, repo, mo, dodo, yo, voye, sote; bay soklo (to cheat as in a relationship, marriage)

on: bonbon, pon, janbon, non, won, djon djon, pijon, kanton, pilon, kamyon, zonyon, san wont, konte,

ò : mòso, bòkò, kò, aransò, mòn, lòt, bòs, dakò, lò, vòlè, vòlò, antò, antòch, wòl, gwo djòl (djòl is mouth in a pejorative way, big mouth, hippotamous mouth-like), masòkò, kapòt (condom), pòt (door); radyo dyòl (Word of mouth); bòl soup (a bowl of soup)

ou : jou, toujou, joumou(squash, pumpkin), soup joumou (squash soup), fou(crazy), pou (for), tout moun (everybody), kajou, sou (on, drunk), foufou, foufoun, toutou, woule, souke, mapou, debouye

an : dan, matant, pe dan ou/ pe dan w ! (shut up), gan, janm, van, anndan, pandan, pantan, eskanmòtè (insolent), dan senyen – bleeding tooth/teeth ; manje (food, to eat)

à : an pàn (broken down) ; Bekàn (bicycle), caravan, savàn

No comments:

Post a Comment

Ask your questions, write your comments. Keep them simple and short
Contact us at annpalekreyol@gmail.com for Creole Lessons Through Gmail Chat or Skype! First purchase 'Sak Pase? N-ap Boule Textbook'